Notariusz Rumia

Szanowni Klienci,

W zaistniałej sytuacji - w trosce o Wasze bezpieczeństwo, jesteśmy zmuszone ograniczyć działalność kancelarii. W bieżących dniach będziemy dokonywać jedynie wcześniej zaplanowanych i umówionych czynności notarialnych, jak również czynności niecierpiących zwłoki.
Przed przyjściem do kancelarii, jak również w celu uzyskania informacji dotyczących czynności notarialnych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 58 350 87 40. Prosimy o niedostarczanie osobiście dokumentów do czynności notarialnych – skany wszelkich dokumentów należy przysyłać mailem na adres: kancelaria@notariusz-rumia.pl, zaś oryginały tych dokumentów należy dostarczyć bezpośrednio na spotkanie umówione w celu podpisania aktu notarialnego.
Prosimy również o rozwagę – nieprzyprowadzanie żadnych osób towarzyszących, w tym pośredników w zakresie obrotu nieruchomościami, a nade wszystko prosimy o przełożenie wizyty w kancelarii na późniejszy termin w przypadku gorszego samopoczucia, podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub nawet w przypadku bliskiego kontaktu z osobą zakażoną tym wirusem.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i odpowiedzialność.

Katarzyna Rożyńska-Terman, Aleksandra Stodoła

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej.

Kancelaria Notarialna znajduje się w Rumi przy ulicy Dąbrowskiego 53/1 (I piętro budynku).

Czynności notarialne dokonywane są w Kancelarii Notarialnej, przy czym czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter tej czynności lub szczególne okoliczności.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30.
Po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności również
w innych godzinach - w tym w sobotę.

Rola notariusza

Notariusz inaczej rejent powoływany jest przez ministra sprawiedliwości, który wyznacza także siedzibę jego kancelarii. Decyzja ta wymaga zasięgnięcia opinii rady właściwej izby notarialnej.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Zadaniem notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest czuwanie na bezpieczeństwem i pewnością obrotu prawnego. W konsekwencji ich dzialanie zapobiega w przyszłości wielu sporom sądowym i w tym zakresie działalność notariuszy ma charakter prewencyjny. Notariusze bywają z tego powodu nazywani "sędziami braku sporu".

Notariusze nie wykonują usług jak adwokaci, radcowie prawni czy też przedstawiciele innych zawodów prawniczych - lecz dokonują czynności notarialnych.

Kontakt

UWAGA! Zmiana adresu.

ul. Dąbrowskiego 53/1
84-230 Rumia
tel. 58 350 87 40

...więcej