Notariusz Rumia


 

Opłaty

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie, którego stawka maksymalna określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r., nr 48, poz. 1564), a także pobiera należne podatki i opłaty sądowe, których wysokość zależy od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 53/1
84-230 Rumia
tel. 58 350 87 40

...więcej